Gmina Police współpracuje bezpośrednio z wieloma zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Posiada dwa miasta partnerskie, Nowy Rozdół na Ukrainie oraz Pasewalk w Niemczech. Dzięki współpracy zagranicznej możliwy jest udział w wielu transgranicznych przedsięwzięciach i projektach.

Burmistrzem miasta partnerskiego Pasewalk jest Pani Sandra Nachtweih. Dzięki częstym kontaktom i ożywionej współpracy jesteśmy w stanie zrealizować wiele wspólnych zamierzeń. Jest to jedna z najsilniejszych i najlepszych współpracy na polsko – niemieckim pograniczu. Współpraca z Panią Sandrą przebiega wielopłaszczyznowo, począwszy od współpracy ekonomicznej, gospodarczej, sportowej poprzez społeczną i kulturalną. Dzięki temu współtworzymy jedną wielką samorządową wspólnotę ponad granicami państwowymi, a dzieci, młodzież, jak i dorośli mogą brać udział w wielu międzynarodowych wydarzeniach.

- Pani Sandro - dziękuję bardzo za tak wspaniałą współpracę. Życzę Pani, abyśmy utrzymali ją nadal na tak wysokim poziomie. Życzę dalszych sukcesów w sprawowaniu Pani stanowiska i rozwijaniu małej ojczyzny – podziękował burmistrz Polic Władysław Diakun