Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie realizuje projekt pt. „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna w wieku 18-29 lat która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. przy czym utrata zatrudnienie nie mogła nastąpić z winy pracownika]
 2. ma wykształcenie maksymalnie średnie [ukończone technikum, liceum, szkoła zawodowa lub w trakcie studiów pierwszego stopnia – studenci zaoczni],
 3. zamieszkuje województwo zachodniopomorskie i deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
 4. nie jest uczestnikiem w innym projekcie EFS,
 5. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

 1. szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 2. wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznesplanu;
 3. wsparcie finansowe nawet do 38 050,00 zł w tym:

-  23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz

-  do 2.500,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;

 1. obiad i serwis kawowy podczas szkoleń;
 2. materiały szkoleniowe;
 3. zwrot kosztu dojazdu na szkolenia.

 

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma-szczepionka-na-brak-pracy/   należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://zgd.com.pl/dokumenty-mwf/   poprzez jedną z form, o których mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

 

PLANOWANE TERMINY NABORU:

WRZESIEŃ 2021/PAŹDZIERNIK 2021

 

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?

https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma-szczepionka-na-brak-pracy/

 

W projekcie dostępne tylko 20 miejsc

 

BIURO PROJEKTU:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

 1. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 517 663 672