Ośmiu nauczycieli gminnych placówek edukacyjnych złożyło ślubowanie i zostało nauczycielami mianowanymi. Podczas spotkania z dyrektorami i nauczycielami wybrzmiał pierwszy szkolny dzwonek. Zgodnie z tradycją nowy rok szkolny rozpoczął burmistrz Polic Władysław Diakun.

Władysław Diakun podziękował pedagogom za trud, jaki włożyli w ubiegłym roku, który był wyjątkowo trudny, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa i prowadzone zajęcia w trybie nauki zdalnej.

Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący Rady Miejskie w Policach Andrzej Rogowski zadeklarował pomoc pedagogom, w sytuacji, kiedy pojawią się jakiekolwiek problemy.

Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów i nauczycieli, kontynuacja programu poprawy akustyki w placówkach oświatowych oraz dbałość o jakość edukacji to priorytety gminy Police na nadchodzący nowy rok szkolny. Szczegółowe informacje przedstawił naczelnik Wydziału Kultury i Oświaty Urzędu Miejskiego w Policach Witold Stefański.

– Rok szkolny 2021/2022 uważam za rozpoczęty – podsumował burmistrz Polic.