Od 1 lipca 2021 roku rozpocznie działalność Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za jego budowę odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali lub budynków. Osoby te powinny złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie pisemnej.

Broszura

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/broszura_sierpien_2021_002.pdf?86