Delegacja Gminy Police i Powiatu Polickiego wzięła udział w powitaniu i wprowadzeniu nowego proboszcza parafii pw. św. Kazimierza w Policach ks. kan. dr. Piotra Gałasa. Uroczystość odbyła się w niedzielę, 5 września, o godzinie 12:00.

Gminę Police reprezentowali: Burmistrz Polic Władysław Diakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Andrzej Rogowski, natomiast Powiat Policki – Starosta Policki Andrzej Bednarek.

W ramach powitania nowego polickiego duszpasterza głos zabrał Burmistrz Polic Władysław Diakun, który przypomniał powojenną historię Polic rozpoczętą po zniesieniu Enklawy Polickiej. Zauważył, że policcy pionierzy pochodzili m.in. ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej, które w wyniku geopolitycznych postanowień znalazły się poza granicami Polski. Zaznaczył również ogromną rolę, jaką pełniły i wciąż pełnią dla rozwoju Polic, należące obecnie do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Ks. kan. Piotr Gałas zadeklarował współpracę na rzecz wszystkich mieszkańców Polic z różnymi środowiskami działającymi na terenie miasta, w tym także z samorządem. Poprosił o życzliwą pamięć o jego poprzednikach oraz podziękował wszystkim, którzy mieli wkład w budowę największej polickiej świątyni.

Delegacja wręczyła nowemu proboszczowi wiązankę kwiatów oraz drobny upominek.