W piątek 20 sierpnia w Operze na Zamku w Szczecinie wspólnie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie zorganizował obchody potrójnego jubileuszu: 30 rocznicy niepodległości Ukrainy, 15-lecia Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie oraz 10-lecia działalności Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Udział w wydarzeniu wziął również burmistrz Polic Władysław Diakun, który po prezentacji Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, pogratulował i podziękował Konsulowi Honorowemu za dotychczasową współpracę oraz jego pracę dla rodaków w Polsce.

Burmistrz Polic wraz z kilkoma przedstawicielami władz członków Konwentu otrzymał pamiątkowe medale z okazji 30-lecia niepodległości Ukrainy, będące podziękowaniem za podejmowane działania na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy.

Po części oficjalnej odbyły się koncerty Lesji Szulc oraz Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch, który zaprezentował się w repertuarze skomponowanym specjalnie na piątkową uroczystość.