W niedzielę delegacja samorządowców Gminy Police i Powiatu Polickiego wzięła udział w pożegnaniu wieloletniego dziekana dekanatu Police i proboszcza parafii pw. św. Kazimierza w Policach – ks. kan. Waldemara Gasztkowskiego, który z końcem sierpnia kończy pracę w Policach i rozpoczyna posługę w Mieszkowicach.

We mszy świętej udział wzięli: zastępca Burmistrza Polic Maciej Greinert, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Rogowski oraz radny Piotr Diakun. Powiat Policki reprezentowany był przez przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego. Osobne podziękowania złożyła delegacja przedstawicieli polickiej oświaty z naczelnikiem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Policach Witoldem Stefańskim na czele.

Przedstawiciele władz lokalnych podziękowali proboszczowi za wiele lat dobrej współpracy na linii Kościół-samorząd przy okazji organizacji katechezy w szkołach, czy wydarzeń o charakterze kościelnym, czy świeckim.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować samorządowcom, że uroczystości państwowe, narodowe staraliśmy się, niezależnie od poglądów politycznych, przynieść do Pana Boga – mówił na zakończenie mszy świętej ks. kan. Waldemar Gasztkowski.

Ks. Waldemar Gasztkowski został proboszczem parafii pw. św. Kazimierza w Policach 1 sierpnia 2006 r. Po 15 latach pracy w Policach, od 1 września 2021 r., dekretem ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi został mianowany proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach.