Drodzy mieszkańcy!

Do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny  Ludności i Mieszkań 2021. Jest to unikatowe badanie ukazujące portret kraju wraz z demograficzną, społeczną i ekonomiczną strukturą jego mieszkańców w określonym czasie. Spisy powszechne przeprowadzane są co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Do udziału w spisie zobowiązany jest każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, każdy mieszkaniec Gminy Police.

W spisie należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 marca 2021 r.

Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis internetowy. W tym celu należy wejść na stronę: https://spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.

Pozostałe metody realizacji spisu:

- za pośrednictwem rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie lub telefoniczne;

- dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99;

- osoby nieposiadające urządzenia z dostępem do Internetu lub niemogące zrealizować go w żaden inny sposób, mogą to zrobić w punkcie spisowym w Urzędzie Miejskim w Policach (Gminne Biuro Spisowe udostępnia stanowisko do samospisu).

Kiedy skontaktuje się już z nami rachmistrz, nie można odmówić przekazania mu danych (art. 17a ust. 1-3 o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.). Dane te są bezpieczne, chroni je tajemnica statystyczna.

Jeśli nie jesteś pewien tożsamości rachmistrza, poprosić go o okazanie identyfikatora i zweryfikuj jego tożsamość:

Czynności spisowe będą realizowane do 30 września 2021 r. Przypominamy o dopełnieniu obowiązku w tym terminie.