Wojewódzkie Biuro Spisowe w Szczecinie informuje, iż osoby głuche i niedosłyszące mogą zostać spisane przy udziale rachmistrzów migających. W celu realizacji takiego wywiadu konieczne jest zgłoszenie się do Urzędu Statystycznego w Szczecinie poprzez aplikację "Zamów kontakt", dostępną pod adresem https://kontaktmigowy.stat.gov.pl/ .

W aplikacji "Zamów kontakt" respondent musi wypełnić następujące pola:

- adres email

- sposób obsługi (online lub w Urzędzie)

- data oraz zakres godzinowy wizyty

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych respondenta podczas rezerwacji wizyty

- oświadczenie, że respondent jest świadomy, iż rozpowszechnianie wizerunku pracownika prowadzącego e-wizytę wymaga jego zezwolenia.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszyscy, którzy jeszcze tego nie dokonali mają czas do 30 września 2021 roku.