W związku z wejściem  w życie art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i niektórych innych ustaw złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe jedynie do dnia 26 lipca 2021 roku.