Po raz kolejny  na terenie Gminy Police nieznani sprawcy zdewastowali dwa urządzenia do gromadzenia drobnych elektroodpadów  MPE znajdujących się przy ul. Bankowej 18 w Policach (przy  budynku Urzędu Miejskiego) oraz na ulicy Bankowej 9 (przed wejściem na Targowisko w Policach). Zostały uszkodzone zamki, skradziono jedną kasetę do gromadzenia telefonów i ładowarek, zniszczono drzwi.

O dewastacji urządzeń została poinformowana Komenda Powiatowa Policji w Policach.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców, żeby w przypadku jakichkolwiek informacji dotyczących dewastacji przekazywali informację do Straży Miejskiej, dzwoniąc na numer: (91) 3176 272 lub na Policję na numer 997.