Urząd Miejski w Policach rozpoczął weryfikację liczby mieszkańców, zadeklarowanych do opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Chodzi o aktualizację danych, dotyczących liczby osób, zgłoszonych jako zamieszkujące pod danym adresem. Przyczynkiem do podjęcia tych działań jest przypuszczenie, że nie wszyscy wywiązują się z obowiązku opłat za śmieci. Powinność ta dotyczy każdej osoby, zamieszkującej na terenie gminy Police bez względu na to, czy i gdzie jest zameldowana.

Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. W budynkach  wielorodzinnych należy powiadomić administratora,  ile osób mieszka pod danym adresem. Na możliwość uchylania się od opłat wskazują m.in. dysproporcje pomiędzy ilością zużytej wody a liczbą zgłoszonych mieszkańców.

Obecnie, na wniosek Urzędu Miejskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” sukcesywnie wzywa swoich mieszkańców w celu złożenia wyjaśnień. Urząd zamierza kontynuować te działania także we współpracy z innymi zarządcami: Spółdzielnią Mieszkaniową „Chemik”, Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz wspólnotami mieszkańców. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje w Polsce od lipca 2013 roku. W gminie Police obowiązuje metoda opłat „od osoby”. Jest to zgodne z wolą mieszańców, wyrażoną w konsultacjach społecznych.  Rodziny wielodzietne, które mają uprawnienia do otrzymania Karty Dużej Rodziny, mogą skorzystać z 40-procentowej  ulgi. Szczegóły na temat  systemu gospodarki odpadami dostępne są na stronie internetowej Gminy Police www.police.pl,  pod bannerem "gospodarka odpadami". Wszelkich informacji udziela też Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Stefana Batorego 3, tel. 91 431 18 87 lub 91 431 18 89.