Dobiegł końca remont ulicy Polnej w Trzebieży. W czwartek nastąpiło oficjalne otwarcie drogi z udziałem burmistrza Polic Władysława Diakuna, wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, sołtys Trzebieży Małgorzaty Siemianowskiej oraz samorządowców i radnych gminy Police.

Zarówno wojewoda zachodniopomorski jak i burmistrz Polic podkreślali dobrą współpracę między Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Miejskim w Policach.

Inwestycja kosztowała 3,336 miliona złotych. Sfinansowano ją z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach przebudowy wymieniono m.in. nawierzchnię z betonowej tzw. trylinki na asfaltową. Wybudowano nowe chodniki wraz z wydzieloną, bitumiczną częścią dla rowerów. Zainstalowano także nowe wiaty przystankowe, a jezdnia zyskała oznakowanie poziome.