Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przystąpił do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

Link do dokumentów poniżej.

Uwagi można zgłaszać do 22.07.2021 r.

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-programu-ochrony-srodowiska-wojewodztwa