Burmistrz Polic Władysław Diakun głosami 13 radnych otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2020. Głosowanie odbyło się podczas odbywającej się w czwartek w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach sesji Rady Miejskiej.

Radni Rady Miejskiej w Policach przyjęli również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Police za rok 2020.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Policach zaprezentowano również „Raport o stanie gminy Police”.