6 lipca o godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbędzie się wystawa prac studentów Wydziału Architektury ZUT wykonanych w ramach przedmiotu Zarządzanie miastami.