Od 1 lipca 2021 roku rozpocznie działalność Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za jego budowę odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali lub budynków. Osoby te powinny złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie pisemnej.

Dane dotyczące budynków zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązkowi zgłoszenia będą podlegać: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne. Deklaracja w formie elektronicznej będzie dostępna od 1 lipca b.r.

Więcej informacji na stronie GUNB

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq?fbclid=IwAR1mTyjYKdPMBTTAN9iNmGoqEbG2wMRCgoWjmrZFCt1ttJM-EawKnc8s3AU