Informacja

W związku z wejściem w życie uchwały nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028 i poz. 2029) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 11 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj.:

Miejscowość

Adres lokalu mieszkalnego

Termin oględzin lokalu

1. Police

ul. Bankowa 23/5

05.07.2021r. godz. 13:00-17:00

2. Police

ul. Grzybowa 44/3

05.07.2021r. godz. 13:00-17:00

3. Police

ul. Kościuszki 7A/3

06.07.2021r. godz. 13:00-17:00

4. Police

ul. Kościuszki 13/4

06.07.2021r. godz. 13:00-17:00

5. Police

ul. Kościuszki 14/1

06.07.2021r. godz. 13:00-17:00

6. Police

ul. Słowiańska 1/5

07.07.2021r. godz. 13:00-17:00

7. Police

ul. Starzyńskiego 6/1

08.07.2021r. godz. 13:00-17:00

8. Police

ul. Wojska Polskiego 16/2

12.07.2021r. godz. 13:00-17:00

9. Police-Jasienica

ul. Piastów 39/2

13.07.2021r. godz. 13:00-17:00

10. Trzebież

ul. Wkrzańska 17/1

14.07.2021r. godz. 13:00-17:00

11. Trzeszczyn

ul. Akacjowa 3/5

15.07.2021r. godz. 13:00-17:00

Termin składania wniosków do 31.08.2021r. godz. 14:00
Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach pod linkiem:

MIESZKANIA DO NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE

lub pod numerami telefonu: Urząd Miejski w Policach 91 43 11 877 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach : 91 43 11 367; 725 995 613

BURMISTRZ GMINY
 POLICE