Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

3 maja z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Rogowskim i wiceprzewodniczącą Iloną Bednarek złożyłem kwiaty pod pomnikiem „Ludziom Solidarności” oraz papieża Jana Pawła II.

10 maja podpisana została umowa pomiędzy Gminą Police z firmą ALTRAMPS Tomasz Brzozowski z siedzibą w Trzebini na realizację robót budowalnych związanych z zadaniem Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach. Wykonawca wyłoniony został w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość brutto podpisanej umowy opiewa na kwotę 879 450,00 złotych. W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W dniu 24 maja odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy, a umowny termin zakończenia realizacji zadania to 08 sierpnia 2021 roku.

10 maja odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych związanych z zadaniem Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia. W postępowaniu przetargowym złożona została jedna oferta. Cena oferty to 384 227,78 złotych. W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 450 000 złotych. Zadanie realizowane jest w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wymagany termin zakończenia realizacji robót to 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace komisji przetargowej jeszcze trwają, a o wynikach poinformuję na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

12 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET Spółka Akcyjna. Zgodnie z jedną z podjętych uchwał wypracowany w roku obrotowym 2020 zysk netto w kwocie 441.421,05 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy, jako uzupełnienie finansowania programu inwestycyjnego spółki w 2021 r.

12 maja w 86. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego razem z moimi zastępcami Jakubem Pisańskim i Maciejem Greinertem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Andrzejem Rogowskim oraz wiceprzewodniczącą Jadwigą Molendą złożyliśmy kwiaty pod obeliskiem Marszałka znajdującym się w Parku Solidarności.

15 maja z inicjatywy Koalicji Obywatelskiej razem z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Policach Januszem Szwydem oraz radną Rady Miejskiej w Policach Ewą Ignaczak na skwerze Ryszarda Kaczorowskiego złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz ku pamięci 96 osób, które zmarły na terenie powiatu polickiego z powodu COVID-19.

16 maja na terenie Mariny w Trzebieży razem z wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej panią Iloną Bednarek oraz sołtysem Trzebieży Małgorzatą Siemianowską wziąłem udział w uroczystości otwarcia sezonu żeglarskiego na terenie Zalewu Szczecińskiego oraz regatach urządzonych z tej okazji.

17 maja wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Rogowskim spotkałem się z Mariuszem Grabem nowym prezesem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Tematem spotkania były sprawy dotyczące wzajemnej współpracy m.in. oczyszczalni ścieków, planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wieńkowo, wspólnych obchodów Dni Polic i Dni Chemika oraz dofinansowania dla stowarzyszeń, w tym klubu piłkarskiego Chemik Police.

18 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, na którym podjęto uchwałę o przeznaczeniu wypracowanego w roku obrotowym 2020  zysku netto w kwocie 220.037,90 zł na:

- zwiększenie kapitału zapasowego spółki - kwotę 120.037,90 zł,

- dywidendę dla akcjonariusza, tj. dla Gminy Police - kwotę 100.000,00 zł.

18 maja w 101. rocznicę urodzin Papież Polaka razem z moimi zastępcami Jakubem Pisańskim i Maciejem Greinertem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Andrzejem Rogowskim złożliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

19 maja ruszył punktu szczepień przeciwko koronawirusowi zorganizowany w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej 97. Zamierzenie realizowane jest przy współpracy Gminy Police z Medika Usługi Medyczne Sp. z o.o. oraz z pielęgniarkami szkolnymi.

20 maja odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.. Zgromadzenie podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 5.415.106,58 zł w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o portach i przystaniach morskich, w tym na realizację inwestycji pn. "Budowa stacji kolejowej "Port Police" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police".

W tym miesiącu,  uruchomiona została aplikacja mobilna - Eco Harmonogram, którą mieszkańcy Gminy Police mogą bezpłatnie pobrać na swoje telefony komórkowe. Znajdują się w niej informacje na temat  systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie. Aplikacja między innymi wyjaśnia co wrzucać, a czego nie do poszczególnych pojemników i worków, przybliża zasady funkcjonowania PSZOK-u, przypomina o zbliżającym się terminie odbioru odpadów oraz terminie płatności.

Kontynuując działania edukacyjno-informacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do kolejnych placówek oświatowych zostały przekazane kosze do segregacji odpadów w kształcie kredek do kolejnych placówek oświatowych.

Kosze „KREDKI” trafiły do trzech przedszkoli w Policach. Pojemniki są w kolorach odpowiadającym aktualnym zasadom segregacji odpadów, co pomoże dzieciom w nauce prawidłowej segregacji i edukacji od najmłodszych lat.

Wspólnie z samorządowcami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaangażowałem się w działania na rzecz dwóch strategicznych inwestycji: budowę SKM i zachodniego obejścia Szczecina. W przedsięwzięciu  SKM najwięcej prac wymaga odcinek między Policami i Szczecinem. Prowadzone są intensywnie negocjacje na rzecz porozumienia ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie przekazania terenów przyległych do inwestycji. Od ponad 10 lat wraz z pozostałymi samorządowcami metropolii szczecińskiej zabiegamy o budowę zachodniego drogowego obejścia Szczecina. Dlatego wspólnie wystąpiliśmy do premiera o ujęcie inwestycji w Krajowym Planie Odbudowy.