W związku ze zmianą przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników od dnia 1 czerwca 2021 roku cudzoziemcy będą mogli  wystąpić do urzędów gmin o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych. Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.