W środę, 12 maja przedstawiciele władz gminnych z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem w 86. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego złożyli kwiaty pod obeliskiem Marszałka.

Udział w wydarzeniu wzięli zastępcy burmistrza Polic Jakub Pisański i Maciej Greinert, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Andrzej Rogowski oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Policach Jadwiga Molenda.

Józef Piłsudski był polskim działaczem społecznym i niepodległościowym, żołnierzem, politykiem i mężem stanu. Od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917)[2], od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie. Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie.