Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - plakat

Od 1 kwietnia br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców Polski.

Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Formularz spisowy oraz wszystkie najważniejsze informacje o spisie dostępne będą na stronie https://spis.gov.pl/.

Pobierz ulotkę PDF