W dniu 10 kwietnia 2021 r. o godzinie 08:41 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy, zainstalowanych na terenie powiatu (miasta) Polic w okresie zgodnym z Rozporządzeniem tj. trzech minut, sygnał ciągły.