Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Z głębokim żalem informuję, że 22 lutego zmarł Aleksander Doba - Honorowy Obywatel Gminy Police. Olek Doba był nie tylko znanym i lubianym kajakarzem, podróżnikiem, ale przede wszystkim przyjacielem Polic.

Jako kajakarz w ekstremalnych wyprawach zdobył wszystko co było możliwe do zdobycia. Zmarł jak podróżnik, spełniając swoje kolejne marzenie, zdobywając najwyższy szczyt Afryki – Kilimandżaro.

 

22 stycznia 2021 r . odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Policach w obrębie ulicy Starzyńskiego:

- działka określona numerem 2375 o powierzchni 950 m2, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Do przetargu przystąpiło dziewięć osób. Cena wywoławcza wynosiła 130 000,00 zł brutto. W przetargu osiągnięto cenę 280 000,00 zł,

- działka 3278/5  o powierzchni 2192 m2 wraz z udziałem w wysokości ¼ w działce nr 3278/4 o powierzchni 635 m2 przeznaczonej pod usługi z dopuszczeniem budowy mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza wynosiła 144 000,00 zł brutto. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 145 500,00 zł.

 

25 stycznia zarządzeniem powołałem Gminne Biuro Spisowe w celu przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie Gminy Police w 2021 roku, który rozpocznie się 1 kwietnia. Tegoroczny spis powszechny będzie w przeważającej mierze opierać się na samospisie. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie zalogować się na interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS i samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy. Dla osób, które nie mają możliwości dokonać samospisu Gminne Biuro Spisowe w Policach udostępni pomieszczenie zaopatrzone w sprzęt komputerowy i pomoc techniczną osobie, która będzie chciała dokonać samospisu. Pomieszczenie znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Batorego 3 i funkcjonować w godzinach pracy urzędu. Jednocześnie Gminne Biuro Spisowe w Policach w dniach 1 - 16 luty przeprowadziło nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy również będą dokonywać prac spisowych dla mieszkańców naszej gminy. Do Gminnego Biura Spisowego w Policach zgłosiło się 26 kandydatów na rachmistrzów.

 

28 stycznia odbyło się wirtualne spotkanie z Burmistrz Pasewalku – Panią Sandrą Nachtweih. Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej sytuacji w Pasewalku i gminie Police oraz współpracy pomiędzy naszymi miastami partnerskimi w roku bieżącym.

 

13 lutego doszło do pożaru domu w Uniemyślu, który całkowicie spłonął. Byłem na miejscu zdarzenia wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządzania Kryzysowego oraz sołtys Uniemyśla panią Agnieszką Maciuszonek, żeby ocenić straty i zaoferować pogorzelcom pomoc. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty są olbrzymie. Niedługo po zdarzeniu na portalu zrzutka.pl rozpoczęła się również zbiórka pieniędzy dla pogorzelców. W tym samym czasie doszło do pożarów obiektów mieszkalnych w Trzebieży i 3 w Tanowie. Łącznie, w działaniach przy wszystkich pożarach, brało udział 12 zastępów straży pożarnej. Osób poszkodowanych nie było.

 

15 lutego rozpoczęły się szczepienia pracowników polickich szkół, przedszkoli i żłobków. Szczepienia przeprowadzane są szczepionką AstraZeneca. Do szczepień dyrektorzy polickich placówek zgłosili 348 pracowników, tj. 59% uprawnionych. Szczepienia są realizowane w szczecińskich szpitalach.

 

18 lutego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie uczestniczyłem w spotkaniu z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, prezydentem Szczecina, przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządowcami Powiatu Polickiego w sprawie budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Obwodnica ta ma przebiegać od Kołbaskowa, przez gminę Dobra, Police, pod Odrą do gminy Goleniów. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, przetarg na to zadanie będzie ogłoszony w połowie tego roku. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz chce się zwrócić z oficjalną deklaracją do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie współpracy samorządów z rządem przy budowie obwodnicy. Wszyscy samorządowcy zadeklarowali się, że są gotowi do współpracy w zakresie zarówno decyzji administracyjnych, jak i również w zakresie dostosowywania układów komunikacyjnych, za które odpowiadają. Również złożyłem taką deklarację, gdyż wbrew opinii rządzących, że samorządowcy nie interesują się tą inwestycją, oświadczam, że sprawą tą interesuję się od 30 lat.

 

20 lutego na zaproszenie prezesa zarządu Grupy Azoty Polyolefins razem z moimi zastępcami panem Jakubem Pisańskim i panem Maciejem Greinertem uczestniczyliśmy w rozładunku najwyższego aparatu instalacji projektu „Polimery Police” - propan-propylen splitter, którego wysokość wynosi 96 m, a waga to 888 ton. Aparat przypłynął do Polic w niedzielę, 14 lutego.

Operacja transportu tego elementu wielkogabarytowego z portu barkowego na plac budowy odbyła się w nocy z poniedziałku na wtorek (21 – 22 lutego).

Propan- Propylen Splitter będzie częścią instalacji do produkcji propylenu (PDH) i będzie służył do oddzielenia propanu od propylenu w celu otrzymania propylenu o wymaganej czystości (tj. min. 99,6%).

 

23 lutego 2021 r. wziąłem udział w pierwszym w tym roku wirtualnym Kręgu Gospodarczym Obszaru Metropolitarnego, który organizowany jest przez Izbę Handlową Gospodarczą w Neubrandenburgu we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie. Tematem wiodącym spotkania była dyskusja nad rolą Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, w skład którego wchodzą Police, jako centrum handlu wysyłkowego i logistyki. Rozmowy dotyczyły potencjału transgranicznej logistyki.

 

Rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań w zakresie turystyki, kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na upowszechnianie sportu. Na realizację tych zadań przyznano stowarzyszeniom dotacje w wysokości 841.000,00 zł, z tego: 725.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie sportu.

 

Informuję, że w styczniu bieżącego roku uruchomiliśmy stronę internetową poświęconą gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Police. Na stronie, mieszkańcy mogą znaleźć takie informacje jak: harmonogram odbioru odpadów, wzory deklaracji, wskazówki dotyczące właściwej segregacji odpadów, zasady płatności za śmieci,  a także dane o osiąganych przez Gminę w poszczególnych latach poziomach odzysku i recyklingu. Na stronie umieszczane są również aktualności o wszelkich zmianach wywozu odpadów, przypomnienia o terminach wywozu gabarytów i inne ważne dla mieszkańców informacje. Adres strony to www.odpady.police.pl.