Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach uruchomił stronę internetową zawierającą szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Police.

Na stronie internetowej www.odpady.police.pl udostępniono m.in. informacje na temat prawidłowej segregacji odpadów, harmonogramy odbioru odpadów, formularze deklaracji oraz FAQ – zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Wydział Gospodarki Odpadami realizuje zadania ustawowe, polegające na zorganizowaniu i zarządzaniu gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Police.