Burmistrz Polic informuje, iż z powodu braku ofert ze strony banków w zakresie prowadzenia obsługi bankowej Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych uwzględniających prowadzenie punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Policach pomimo przeprowadzonych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z dniem 1.01.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Policach nie będzie prowadzony bankowy punkt kasowy.

Płatności podatków i opłat można dokonywać:

  • w oddziale Banku Pekao S.A. w Policach przy ul. Bankowej 32,
  • przelewem na rachunki bankowe,
  • w placówkach pocztowych,
  • w innych bankach.

 

Serdecznie zachęcam  do korzystania z ww. form płatności.