W dniu jutrzejszym tj. 05.01.2021 r. o godz. 12.00 patrol saperski dokona detonacji pocisku z II wojny światowej w  miejscu znalezienia - leśnictwo Drogoradz (miejsce detonacji na załączonej mapce).

Teren będzie zabezpieczony  przez Policję, Straż Miejską oraz Straż Leśną.

Uprzejmie proszę o nie przebywanie w tym rejonie.