Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

26 i 27 listopada 2020 roku zostały ogłoszone konkursy na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie:

- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

- prowadzenie mieszkań chronionych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- udzielenie schronienia dla osób bezdomnych,

- dożywianie,

- przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin,

- przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego,

- ochrony zdrowia,

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

26 listopada, w 101 rocznicę urodzin Honorowego Obywatela Gminy Police, ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego, złożyłem kwiaty pod obeliskiem poświęconym jego pamięci znajdującym się w Parku Solidarności.

 

7 grudnia moim zarządzeniem zostały przyznane stypendia i nagrody sportowe. Stypendia przyznano 14 zawodnikom, natomiast nagrody otrzymało 31 sportowców.

 

9 grudnia Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił wyniki naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2021 r. Po raz kolejny wnioskowana przez Gminę Police dopłata na funkcjonowanie Linii Samorządowej została  pozytywnie rozpatrzona. Dopłata w wysokości 1 022 871 zł będzie udzielana po zawarciu umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na rok 2021.

 

31 grudnia 2020 r. upływa termin obowiązywania umowy na obsługę bankową Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie wyboru banku na obsługę od dnia 1 stycznia 2021 r. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, na które nie wpłynęła żadna oferta. Przyczyną tego był wymóg utworzenia i prowadzenia punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Policach.

W związku z powyższym, aby zapewnić obsługę bankową od 1 stycznia 2021 r., podjęto decyzję o rezygnacji z tego wymogu i w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki dokonano wyboru banku do prowadzenia obsługi bankowej Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych. Zgodnie z wyborem obsługę bankową od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., będzie prowadził Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie  przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Od roku 2021 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 nie będzie prowadzonego punktu kasowego banku. Jednocześnie informuję, że w 2021 roku zostanie ogłoszony kolejny przetarg na obsługę bankową na dłuższy okres.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach od kilkunastu lat organizują w grudniu zbiórkę środków na zakup paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców sołectw Gminy Police. Pani Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Kamilla Turzyńska tą formą pomocy zainteresowała Przewodniczących Klubów Koalicji Obywatelskiej Powiatu Polickiego Pana Janusza Szwyda i Przewodniczącego Klubu Radnych  Rady Miejskiej Gryf XXI Pana Andrzeja Rogowskiego.

Propozycja została przyjęta z wielkim entuzjazmem. Zebrano w sumie 6 000 zł.

24 paczki (po 2 na każde sołectwo) zostały rozwiezione w dniach 3 i 4 grudnia.

Pragnę serdecznie podziękować Pracownikom Urzędu Miejskiego w Policach, Panu Januszowi Szwydowi - wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, Panu Andrzejowi Rogowskiemu wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, radnemu Panu Damianowi Walczakowi, kierowcy mikrobusa i pracownikowi Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz Sołtysom za pomoc w dostarczeniu tych paczek.

 

Przed kilkoma dniami do wszystkich nas dotarła straszliwa wiadomość. Dowiedzieliśmy, że córka i też wnuczka naszych koleżanek zachorowała na rdzeniowy zanik mięśni, zwany SMA. Maleńka Inga z Przęsocina ma zaledwie 4 miesiące. Aby otrzymała lek, który zahamuje gwałtowny przebieg choroby trzeba zebrać ok. 9,5 mln zł, gdyż nie jest on refundowany przez państwo polskie. Zachęcam i proszę z całego serca o dokonywanie wpłat, których można dokonać poprzez fundację „się pomaga”. W pok. 26 w Urzędzie jest skrzynka, do której można wrzucić pieniądze, które zostaną przekazane rodzinie Ingi. Dziewczynkę można wesprzeć biorąc udział w licytacjach i innych przedsięwzięciach rozpowszechnianych w mediach społecznościowych. Proszę i apeluję o pomoc dla Ingi.

 

Szanowni Państwo!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składam Państwu serdeczne życzenia zdrowia, radości i spokoju. W jakże trudnym dla nas wszystkich czasie, życzę, by wigilijna wieczerza była ukojeniem dla ducha, w ciepłej, życzliwej atmosferze. Niech świąteczny czas sprawi, że poczujemy serdeczność, wiarę i optymizm.

Wierzę, że nachodzący 2021 rok przyniesie szczęście, pocieszenie i siłę. Życzę wszystkim w Nowym Roku nowych szans i możliwości oraz ufnego spojrzenia w przyszłość.