101 lat temu urodził się Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie, Sybirak, więzień sowieckich obozów pracy, żołnierz armii gen. Andersa oraz Honorowy Obywatel Polic.

W rocznicę urodzin burmistrz Polic Władysław Diakun, złożył kwiaty pod Jego obeliskiem w Parku Solidarności na Skwerze Wielkich Polaków.

Ryszard Kaczorowski (1919-2010)

Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Przed wojną instruktor harcerski w Białymstoku. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną tworzył Szare Szeregi, pełniąc funkcję komendanta okręgu białostockiego. Aresztowany w 1940 r. przez NKWD, skazany na karę śmierci, zamienioną na dziesięć lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, wolność odzyskał po podpisaniu układuSikorski-Majski. Wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa. Przeszedł szlak bojowy II Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino.

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego. Prezydent RP Ryszard Kaczorowski aktywnie działał na emigracji w ZHP. Był naczelnikiem harcerzy w latach 1955-1967, przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na Uchodźstwie w latach 1967-1988

Na mocy uchwały Rady Gminy Nr XVI/122/99 z dnia 10.12.1999 r. Ryszardowi Kaczorowskiemu nadano tytuł Honorowego Obywatela Polic.

Ryszard Kaczorowski zginął 10.4.2010 r. w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem udając się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.