Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat wspiera finansowo Ochotnicze Straże Pożarne.

Maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach grantów strażackich, wynosiła 10 tysięcy złotych, na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP.

Zgodnie z założeniami konkursu o dotację będą mogły ubiegać się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

– Gratuluję strażakom z Tanowa i Trzebieży skutecznego pozyskania środków w ramach „Grantów Strażackich” – pogratulował burmistrz Polic Władysław Diakun.

W imieniu marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza umowy na realizację „Grantów Strażackich” przekazali Wojciech Dorżynkiewicz, radny województwa zachodniopomorskiego o raz Damian Walczak, radny Rady Miejskiej w Policach.