Burmistrz Polic Władysław Diakun 21 października wziął udział w uroczystości wręczenia awansu do stopnia Porucznika Wojska Polskiego sanitariuszce Powstania Warszawskiego o pseudonimie „Krysia”.

Pani Krystyna Łanowska, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko „Krysi”, była przetrzymywana w latach 1944-1945 w obozie jenieckim.

Wśród osób biorących udział w uroczystości byli przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Międzygminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Policach na czele z prezesem Janem Jankowskim, a także przedstawiciele samorządu gminnego oraz powiatowego.

Z uwagi na pandemię koronawirusa uroczystość miała bardzo skromny charakter. Jednak nawet w czasach pandemii trzeba pamiętać o polskich bohaterach, którzy mimo młodego wieku wykazali się ogromnym zaangażowaniem, odwagą i walką o suwerenność i niepodległość Ojczyzny.

Burmistrz Polic przekazał Bohaterce wyrazu najwyższego uznania oraz szacunku w imieniu całej społeczności Gminy Police.