Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że do  dnia 15 listopada 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Druk wniosku można pobrać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach ul. St. Batorego 3. Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl  (w zakładce sprawy do załatwienia).

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, (przy głównym wejściu). Zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród sportowych określa uchwała
Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Stypendium sportowe może być przyznawane zawodnikowi, który osiąga wysokie wyniki sportowe
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, jeżeli spełnia następujące warunki:

  • uprawia dyscyplinę sportową, w której działa polski związek sportowy,
  • jest mieszkańcem Gminy Police,
  • nie ukończył 25 lat,
  • został powołany do polskiej kadry narodowej lub zakwalifikował się do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w roku, w którym złożony został wniosek o stypendium,
  • zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy Police, która polegała będzie na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Police w realizowane zadanie,  a także poprzez umieszczenie logo Gminy Police na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-prawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub lub związek sportowy.

Nagroda sportowa może być przyznana zawodnikowi bądź trenerowi w przypadku osiągnięcia wysokich wyników sportowych, jeżeli zawodnik:

  • uprawia dyscyplinę sportową, w której działa polski związek sportowy,
  • jest mieszkańcem Gminy Police,
  • zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy Police, która polegała będzie na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Police w realizowane zadanie, a także poprzez umieszczenie logo Gminy Police na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-prawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub lub związek sportowy,
  • zajął I - VIII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy
  • jest medalistą Mistrzostw Polski.