W piątek, 9 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyło się pierwsze spotkanie Rady Seniorów Gminy Police.

Udział w nim wzięli przedstawiciele władz samorządowych w osobach burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Grzegorza Ufniarza.

Przewodniczącym Rady Seniorów Gminy Police został Waldemar Konieczny, natomiast jego zastępcą Halina Olejarnik, zaś sekretarzem Irena Radzik.

Życzymy owocnej pracy na rzecz polickich seniorów.