Dobiegły końca konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy gminy Police wybrali nową metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej.

Na 510 ważnych głosów, aż 371 oddano na metodę od zużytej wody na danej nieruchomości. Za naliczaniem ryczałtowym od gospodarstwa domowego opowiedziało się 106 osób, natomiast 33 osoby zagłosowały za metodą od metra kwadratowego.

Co piąta osoba oddająca swój głos zdecydowała się na wyrażenie swojej opinie, w większości opowiadające się pozytywnie za metodą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami od ilości zużytej wody.