NA OKRES: OD 01.10.2020 – 30.11.202R. GMINA POLICE

Na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020, Gminne Biuro Spisowe w Policach zorganizowało dyżury przy stanowisku komputerowym, które znajduje się w gmachu Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 (POKÓJ 217, II PIĘTRO), w celu udzielenia ewentualnej pomocy osobom chętnym do samodzielnego spisania formularza spisowego.

Dyżury w godzinach pracy Urzędu  przedstawiają się  następująco:

Poniedziałki   w godzinach  8.00   -  16.00 : G. Nowicka-Murawska, tel. 91 4 311 897

Wtorki w godzinach  8.00  -   15.00: G. Nowicka-Murawska  tel. 91 4 311 897

Środy w godzinach  8.00  -    15.00  U. Żułowska tel. 91 4 311 896

Czwartki w godzinach  8.00  - 15.00   I. Ziemann tel. 91 4 311 894

Piątki w godzinach  8.00  -    15.00  M. Jurczyk  tel. 91 4 311 893

Po godzinach urzędowania tj. w godzinach 16.00 – 20.00, będzie funkcjonował dyżur telefoniczny pod nr 609  190  515, w celu umówienia na spis drogą telefoniczną lub ustalenia terminu samospisu, przy wyznaczonym stanowisku komputerowym.

  • W weekendy Gminne Biuro Spisowe nie pełni dyżurów.
  • Osoby, która zadeklarują chęć skorzystania ze stanowiska komputerowego, w celu dokonania samospisu - zobowiązane są do zaopatrzenia się w maseczki ochronne.

Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego

 Genowefa Nowicka-Murawska