Burmistrz Polic informuje, że na czas przebudowy ul. Polnej w Trzebieży (od 28.09.2020 r. do 28.05.2021 r.) wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu drogowego.

Ze względu na konieczność wybudowania kolektora kanalizacji deszczowej (głębokie i szerokie wykopy w obrębie jezdni) ulica zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów. Możliwy będzie jedynie dojazd mieszkańców do posesji zlokalizowanych przy ul. Polnej, oraz dojazd służb ratowniczych i komunalnych). W tym celu na każdym etapie przebudowy ulicy funkcjonował będzie pas jezdni o minimalnej szerokości 2,75 m. Wygodzenie robót barierami ochronnymi umożliwi również bezpieczny ruch pieszych w trakcie realizacji robót.

Dla autobusowej Linii Samorządowej, która na co dzień korzysta z ul. Polnej zaprojektowano objazd. Autobusy zmierzające w kierunku Małej Trzebieży po przejechaniu przejazdu kolejowego na ul. Kościuszki będą skręcały w ul. Dworcową. W rejonie skrzyżowania ulic Dworcowej i Wkrzańskiej utworzony będzie przystanek autobusowy.

Następnie autobusy będą skręcały w prawo, w ul. Wkrzańską. Przy szkole podstawowej zlokalizowany będzie kolejny przystanek.

Na skrzyżowaniu ulic Wkrzańskiej, Kościuszki i Rybackiej autobusy skręcą w lewo, w ul. Rybacką, którą dojadą do pętli autobusowej w Małej Trzebieży, gdzie zakończą swój bieg. Autobusy, które dotychczas podjeżdżały pod Zakład Produkcji Spożywczej „Dobosz” na ul. Kwiatkowskiego, w dalszym ciągu będą tam podjeżdżały.

Kursy na linii Mała Trzebież – Police odbywały się będą w przeciwnym kierunku, dokładnie tą samą trasą.

Zdaję sobie sprawę, że długotrwałe wyłączenie z ruchu drogowego ul. Polnej stanowi dla mieszkańców Trzebieży dużą niedogodność. Przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość. Przebudowa ul. Polnej jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa  użytkowników tego ciągu komunikacyjnego – informuje burmistrz Polic Władysław Diakun