Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, Szanowni Państwo.

* Zacznę od rzeczy oczywistej, ale bardzo ważnej – w dalszym ciągu żyjemy w pandemii koronawirusa. Mimo to przez cały okres wakacyjny Urząd Miejski w Policach funkcjonował bez zakłóceń. Interesanci po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty mogli załatwić wszystkie niezbędne sprawy.

Bardzo dziękuję mieszkańcom gminy Police za wyrozumiałość, gdyż zdaję sobie sprawę, że osobiste załatwianie spraw w Urzędzie może być przez obostrzenia związane z epidemią utrudnione. Dziękuję również za zdyscyplinowanie jeżeli chodzi o zakrywanie ust i nosa. Apeluję też do Was Drodzy Mieszkańcy, abyście nosili maseczki i zachowywali dystans w innych miejscach publicznych, w sklepach autobusach, na zatłoczonych ulicach. Róbmy to, abyśmy byli jak najdłużej zdrowi i mogli funkcjonować w życiu zawodowym i prywatnym.

* 12 lipca odbyła się II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Police swój głos można było oddać w jednym z 25 stałych i jednym odrębnym obwodzie głosowania. Frekwencja w gminie wyniosła 66,76% (była wyższa od frekwencji w I turze o ponad 2 punkty procentowe). Wybory przebiegły spokojnie i bez zakłóceń. Wyniki dla poszczególnych kandydatów w Gminie Police przedstawiają się następująco:

TRZASKOWSKI Rafał – 11 327 głosów – co stanowi 57,24%

DUDA Andrzej – 8 462 głosów – co stanowi 42,76%

* Przedstawiam informację o realizacji dochodów Gminy Police za 7 miesięcy 2020r.

Wpływy z tytułu udziałów w PIT za czerwiec 2020 r. wyniosły – 3.716.922 zł, tj. o 8,60 % mniej niż w czerwcu 2019 r. a w miesiącu lipcu 2020r. wyniosły – 3.851.151 zł, tj. o 5,34 % mniej niż w lipcu 2019r.

Wpływy z tytułu udziałów w PIT za 7 miesięcy 2020r. wyniosły – 24.132.449 zł, tj. o 9% mniej niż za 7 miesięcy 2019r.

Dochody własne Gminy Police za 7 miesięcy 2020r. wyniosły – 106.890.039,15 zł i były mniejsze o 5% niż za 7 miesięcy 2019r.

* W dniach od 17 – 19 lipca odbywał się w Policach II Międzynarodowy Turniej Łuczniczy Śladami Rybaka. Jest to jeden z największych turniejów łuczniczych w Polsce. Wzięło w nim udział 150 zawodników. Uczestniczyłem zarówno w otwarciu jak i zakończeniu turnieju wręczając nagrody zwycięzcom.

* 2 sierpnia w Trzebieży miał miejsce finał 56. Etapowych Regatach Turystycznych. W regatach wzięło udział 55 jachtów. W ciągu tygodniowych zmagań załogi przepłynęły około 110 mil morskich. Żeglarze odwiedzili porty m.in. w Trzebieży, Świnoujściu, Dziwnowie, Nowym Warpnie i Stepnicy. Poszczególne etapy były jednocześnie wyścigami o Puchary Prezesa Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz Burmistrza Gmin: Police, Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego, Wolina, Nowego Warpna, Stepnicy i Puchar Prezydenta Świnoujścia. Uroczyste zakończenie regat odbyło się na trzebieskiej marinie, gdzie miałem zaszczyt wręczyć zwycięzcom nagrody oraz pamiątkowe puchary i dyplomy.

*30 lipca 2020 r. podpisałem wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem umowę o dofinansowanie projektu “Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią”.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu nad Łarpią w celu przywrócenia funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ciągów komunikacyjnych, pomostów wędkarskich, tarasów rekreacyjnych, oświetlenia, rewaloryzację nabrzeża z miejscami do cumowania kajaków, rozmieszczenie urządzeń małej architektury, zapewnienie dostępu do wody, nasadzenia. Wartość umowy to 6 635 000,00 zł, a 4 000 000,00 zł stanowią środki REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 pozyskane w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Dodatkowe środki na inwestycję pozyskano również z Programu INTERREG VA

* Tego samego zostały podpisane umowy na „Granty Sołeckie 2020” o udzielenie pomocy finansowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Laureatami konkursu w naszej gminie w tym roku są:

- Sołectwo Niekłończyca, które otrzyma 10 tys. zł dofinansowania na zadanie „Strefa bezpiecznego grillowania w Niekłończycy”,

- Sołectwo Przęsocin, które otrzyma 10 tys. zł na zadanie „Grillowisko we wsi Przęsocin”.

Następnie razem z Marszałkiem Geblewiczem podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na poprawę bazy sportowej. Dzięki wsparciu rzędu 19 tys. zł w oknach obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej w Policach zamontowane zostaną folie przeciwsłoneczne i zakupione zewnętrzne stoły do tenisa stołowego.

* 20 sierpnia w kościele parafialnym w Policach-Jasienicy pw. Św. apostołów Piotra i Pawła wspólnie  z Panem Andrzejem Rogowski wiceprzwodniczącym Rady Miejskiej w Policach brałem udział w uroczystości upamiętnienia bohatera wojny polsko-bolszewickiej, w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą”, pochowanego na jasienickim cmentarzu. Po mszy świętej uroczystości w kościele została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca walkę kawalera orderu Virtutti Militari Jana Sulowskiego. Następnie odbyło się oddanie hołdu przy grobie bohatera. Uroczystość odbyła się w asyście wojskowej z udziałem samorządowców oraz przedstawicieli IPN.

Pragnę podziękować Panu generałowi dywizji Maciejowi Jabłońskiemun dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego za obecność i wyrażenie zgody na ceremoniał wojskowy z udziałem sztandaru dywizji. Dziękuje również pułkownikowi Zdzisławowi Wronie za bezpośredni nadzór na całą asysta wojskową. Dziękuje bardzo Panu Krzysztofowi Zielińskiemu przewodniczącemu MOZ NSZZ Solidarność Zakładów Chemicznych Police S.A.. Dziękuję wszystkim obecnym na uroczystości.

* 23 sierpnia uczestniczyłem w Dożynkach Archidiecezjalnych, które odbyły się w Mieszkowicach. W czasie dożynek odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Radę Miejską podczas dożynek reprezentowali wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rogowski oraz radny Piotr Diakun.

* W dniu 24 sierpnia wziąłem udział w obradach Konwentu Współpracy Samorządowej Polska Ukraina, które odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. W trakcie Konwentu poruszone zostały kwestie dotyczące bieżącej sytuacji Stowarzyszenia jak również przyszłych planowanych działań. Wśród najważniejszych tematów były:

- funkcjonowanie Stowarzyszenia w okresie trwania izolacji,

- przygotowanie do jubileuszu 10 – lecia funkcjonowania Konwentu.

Gościem honorowym Konwentu był Henryk Kołodziej - Konsul Honorowy Republiki Ukrainy w Szczecinie.

* 25 sierpnia spotkałem się z dyrektorami i nauczycielami gminnych  placówek oświatowych.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli również mój zastępca Maciej Greinert, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Rogowski, radni komisji oświaty, kultury i sportu oraz Naczelnik Oświaty i Kultury Witold Stefański, wręczyłem decyzję o powierzeniu obowiązków kierowania SP nr 2 Pani Renacie Langiewicz oraz w związku z odejściem na emeryturę dyrektor PP nr 6 Pani Magdaleny Ziętek - Świderskiej powołałem na jej miejsce nowego dyrektora Panią Martę Mazur. Również w czasie spotkania odebrałem ślubowania od jedenastu nowych nauczycielek, które uzyskały awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ważnym punktem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego funkcjonowania polickich szkół i przedszkoli w nowym roku szkolnym, związanych z epidemia COVID – 19.

Symbolicznie otworzyłem też nowy rok szkolny 2020/2021.

* 28 sierpnia w Policach odbyła się uroczystość z okazji obchodów 40-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

W ramach uroczystości obyła się msza św. w kościele pw. św Apostołów Piotra i Pawła w Jasienicy, nastąpiło również odsłonięcie i poświęceni obelisku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Parku Solidarności w Policach. Obchody zakończyły się na skwerze przy pomniku “Ludziom Solidarności" uroczystym koncertem “Sierpniowe Przełomy” w wykonaniu Opery na Zamku w Szczecinie w Policach.

Organizatorami obchodów była Gmina Police, MOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Z.Ch. "POLICE" SA, Opera na Zamku, MOK w Policach, przy wsparciu finansowym Marszałka województwa Zachodniopomorskiego.

Pragnę serdecznie podziękować za trud włożony w organizację tej imprezy Panu Mieczysławowi Jurkowi, Krzysztofowi Zielińskiemu, Jackowi Jekielowi – dyrektorowi Opery na Zamku, Annie Ryl – Dyrektorowi MOK-u. Również dziękuję wszystkim obecnym na koncercie, w tym uczestnikom strajku w 1980 roku z Z.Ch. Police.

* 30 sierpnia uczestniczyłem w obchodach 40-lecia Solidarności w Szczecinie. Wspólnie z Panem Andrzejem Rogowskim wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej złożyliśmy wieniec pod bramą Stoczni Szczecińskiej.

* Dziś o północy ruszyła druga tura naboru projektów do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Ze względu na sytuację epidemiczną, w maju weszła w życie uchwała Rady Miejskiej, która zmieniła terminy dotyczące m.in. składnia projektów i głosowania. Nowy harmonogram Polickiego Budżetu Obywatelskiego przedstawia się następująco:

- od dziś do 20 września - dodatkowy termin składania projektów,

- do 12 października - przedstawienie protokołu z weryfikacji projektów,

- od 19 października do 1 listopada - głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty.

Wszystkie projekty, które zostały złożone w pierwszym wyznaczonym terminie zachowują ważność i będą brane pod uwagę przy weryfikacji.

* Szanowni Państwo, na koniec sprawozdania, chcę poinformować o przykrym zdarzeniu, które spotkało mnie i moją rodzinę w dniu 25 sierpnia. Otóż we wczesnych godzinach porannym (o godzinie 6.00) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali przeszukania w moim domu. Przeszukanie zaczęło się od godziny 6.8 i trwało do 7. 05. Odbieram to jako ewidentne naruszenie moich dóbr osobistych. Działania prokuratury i CBA były nieadekwatne i niewspółmierne do celu, jaki służby te zamierzały osiągnąć. Jak domniemywam, miało to być udostępnienie przeze mnie informacji, w tym dokumentów związanych z toczącym się śledztwem. Nikt wcześniej o udostępnianie jakichkolwiek informacji w tej sprawie mnie nie prosił, nie byłem przesłuchiwany przez organy ścigania, nie zataiłem żadnych faktów.

Dlatego też wtargnięcie do mojego domu o godzinie 6 rano, przeszukiwanie i zatrzymanie osobistych rzeczy należących do mnie i mojej rodziny uważam za zdarzenie, które nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Na czynności przeszukania złożyłem już zażalenie do sądu.

Szanowni Państwo, ostatni raz taką rewizję miałem w moim domu 35 lat temu, wtedy kiedy walczyłem o wolną Polskę. Gdy już wywalczyliśmy wolność, miałem nadzieję, że takie sytuacje się nigdy nie powtórzą. To przykre zdarzenie spotkało również moich znajomych i kolegów między innymi znanego ,działacza związkowego i członka Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.