Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin składania deklaracji udziału w projekcie do 10 września 2020 r.

Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, stanowiącym załącznik do zaproszenia na stronie internetowej http://www.pszczoly.szczecin.pl/

17-08-2020 Regulamin Projektu

17-08-2020 KLAUZULA INFORMACYJNA PROJEKTU

17-08-2019 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

17-08-2020 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZBIOROWA