W związku z realizacją projektu Polimery Police, w dniu 31 sierpnia 2020 r. w godzinach 7-17 będzie prowadzony transportu betonu, w celu przygotowania fundamentów pod zbiornik na wodę chłodniczą, wchodzący w zakres instalacji pomocniczych.

Ruch samochodów (tzw. gruszek) odbywać się będzie od węzła betoniarskiego Stanbet w Policach, w kierunku placu budowy, poprzez ulicę Piotra i Pawła w Policach.

Szczegóły informacje dotyczące transportu:

Rozpoczęcie: 31 sierpnia 2020 r. godzina 7.00

Zakończenie: 31 sierpnia 2020 r. godzina 17.00

Ilość kursów: ok. 60