Aktualne nr telefonu:

- do rejestracji: 91 333 99 44, 91 312 83 10

- do punku szczepień: 91 333 75 32