Od 01 września br. Gmina Police rozpoczyna realizację programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Police. Do programu mogą przystąpić osoby zamieszkałe na terenie gminy Police, które ukończyły 65 rok życia (urodzone w 1955 roku). W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko grypie poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

W 2020 roku realizatorami programu szczepień są:

- „POLVITA” sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 2a – rejestracja telefoniczna pod nr 91 333 99 44, 91 312 83 10, do punku szczepień: 91 333 75 32, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.

- ZOZ „Consulta” z siedzibą w Policach przy ul. Chodkiewicza 11 – rejestracja telefoniczna pod nr 91 317 72 15, 531-75-15-97, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

Wszystkie osoby kwalifikujące się do programu mogą być zaszczepione w ww. placówkach, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane.

Program realizowany jest ze środków budżetowych gminy Police.