W związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2020 r. działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013, poz. 96).

Urząd Miejski w Policach uprzejmie informuje mieszkańców Polic, że w dniu 01 sierpnia 2020 r. w o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania i pracy syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy Police na czas trzech minut.

Celem treningu jest uczczenie pamięci bohaterskich Powstańców Warszawskich z 1944 roku w 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

BURMISTRZ POLIC