Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że w związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, dnia 30 czerwca 2020 roku zainaugurowana została II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero — Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika".

 Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (max. 2 — minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero — Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika". Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i będzie trwał do 30 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.