Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Policach, która odbyła się 30 czerwca br., burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

Dwa kluczowe głosowania były poprzedzone dyskusją nad raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2019 r. Zastępca burmistrza Polic Jakub Pisański przypomniał szereg inwestycji wykonanych w 2019 r. - wśród nich budowę węzła przesiadkowego na placu Chrobrego, budowę szeregu ścieżek rowerowych, czy rozpoczęcie modernizacji ulicy Kochanowskiego.

Wotum zaufania burmistrzowi Polic poparło 13 radnych, a siedmiu wstrzymało się od głosu. Natomiast za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, przeciw – czterech radnych, a jeden radny wstrzymał się od głosu.