Głównym celem inwestycji jest rewitalizacja i rewaloryzacja terenów nad Kanałem Łarpia.

Skutkiem rewitalizacji ma być ożywienie oraz poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym obszarze.

Rewitalizacja odbędzie się poprzez:

  • skomunikowanie ze sobą terenów Starego Miasta, tj. Placu Chrobrego i Miejskiej Przystani Żeglarskiej poprzez budowę ciągu komunikacyjnego pieszo – rowerowego prowadzącego od ul. Goleniowskiej do ul. M. Konopnickiej oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Goleniowskiej  na odcinku między ul. Wojska Polskiego i mostem na Kanale Łarpia,

Wzdłuż ciągu komunikacyjnego zostaną zrealizowane strefy funkcjonalne, takie jak:

  • -strefa relaksu,
  • -strefa dziecka,
  • -strefa szachistów,
  • -strefa usług,
  • -strefa integracji,
  • -strefa aktywności fizycznej,

Oraz zostaną rozmieszczone ławko-ekspozytory gdzie prezentowane będą informacje o historii terenu.

W celu zabezpieczenia brzegu przed okresowym zalewaniem zostanie on zniwelowany i wzmocniony faszyną.

W celu zapewnienia zorganizowanego dostępu do wody dla mieszkańców zostaną zbudowane pomosty wędkarskie, ciąg komunikacyjny nad lustrem wody, oraz taras rekreacyjny.

Aby zapewnić dostęp do wody zostanie wybudowany ciąg pieszo rowerowy z przystosowaniem do ruchu kołowego (samochody) z możliwością wodowania małych jednostek wodnych, takich jak kajaki czy łodzie.

Zostaną nasadzone drzewa i krzewy, ciągi komunikacyjne zostaną oświetlone.