Wniosek “Zdalna szkoła” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 100.000 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Police.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione laptopy umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości,  kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych a także wesprą nauczycieli w wykonywaniu swojej pracy na odległość

W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy,  który został przekazany do szkół podstawowych działających na terenie Gminy Police.

 „Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia szkół z terenu naszej gminy na sprzęt zakupiony w ramach kolejnej puli dotacji unijnych z programu Polska Cyfrowa na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo

W poprzedniej edycji programu nasza gmina pozyskała 100.000 złotych. 

Tym razem dofinansowanie, które otrzymaliśmy to 105.000 złotych

Pozwoliło to – po raz kolejny, zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych placówek, zakupić 35 komputerów, wspierając przede wszystkim rodziny wielodzietne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.