Gmina police zakupiła i przekazała szkołom 40 laptopów, jest to wsparcie jakie otrzymały szkoły podczas trwającej pandemii. Zakup laptopów ma na celu ułatwić kształcenie zdalne do momentu powrotu uczniów do szkolnych ław.

Koszt zakupu wyniósł 120 tysięcy złotych, komputery zostały zakupione z budżetu gminy, jednocześnie został złożony wniosek do  Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie zakupu w kwocie 100 tysięcy złotych.

Zgodnie z założeniami projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zdalnego nauczania.