Stanowisko to zostało uzgodnione z dyrektorami placówek podczas telekonferencji, zorganizowanej w dniu dzisiejszym. Jednocześnie zobowiązano dyrektorów tych placówek do podjęcia wszelkich działań, które zapewnią spełnienie ministerialnych wytycznych, a co za tym idzie zapewnią bezpieczny pobyt w placówkach dzieci i osób z nimi pracujących. Po ich zrealizowaniu władze gminy podejmą decyzję o dacie uruchomienia przedszkoli i żłobka.

2020.04.29_Wytyczne GIS i MZ_godz. 14.40

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 29-04