W związku z planowanymi przez rząd zmianami w polskim systemie oświatowym, tzn. likwidacją gimnazjów od 2017 roku, burmistrz Polic Władysław Diakun spotkał się w czwartek 8 grudnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury z radami rodziców oraz dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjach Gminy Police. Omawiana była koncepcja nowej sieci szkół w Gminie Police, która miałaby być wprowadzona od roku szkolnego 2017/2018. Burmistrz przedstawił dwa warianty rozwiązań:

WARIANT I

  • przekształcenie szkół podstawowych sześcioletnich w szkoły ośmioklasowe (SP 1, SP 2, SP 3, SP 8, SP Niekłończyca, SP Tanowo, SP Pilchowo),
  • przekształcenie Zespołu Szkół w Jasienicy i Zespołu Szkół w Trzebieży  w ośmioklasowe szkoły podstawowe,
  • utworzenie w budynkach Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 nowych, ośmioklasowych szkół podstawowych.

WARIANT II

  • przekształcenie SP w Tanowie, SP w Pilchowie, SP w Niekłończycy i Zespołów Szkół W Jasienicy i w Trzebieży w ośmioklasowe szkoły podstawowe
  • połączenie Gimnazjum Nr 1 (klasy VII-VIII) ze Szkołą Podstawową Nr 8 (klasy I-VI)
  • utworzenie w budynku G-2 Szkoły Podstawowej nr 5 z klasami VII - VIII oraz przekształcenie SP 1, SP 2, SP 3 w filie SP 5 z klasami I – VI
  • utworzenie w budynku G-3 Szkoły Mistrzostwa Sportowego (Powiat) lub szkoły podstawowej z klasami sportowymi (Gmina)

Celem spotkania było zapoznanie rodziców i dyrektorów z nową sytuacją, wysłuchanie ich opinii i wywołanie dyskusji, której efektem ma być przyjęcie najkorzystniejszego dla wszystkich rozwiązania.