Drodzy Mieszkańcy Gminy Police Szanowni Państwo,

informuję, że w obecnym stanie prawnym nie przekażę Waszych danych osobowych zawartych w spisie wyborców Gminy Police przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A..

Nie pozwala mi na to żaden przepis obowiązującego prawa. Poinformowałem o tym fakcie Zarząd Poczty Polskiej S.A.. Jako organ administracji samorządowej umocowany jestem do działania na podstawie przepisów prawa i w jego granicach, a jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jestem do przestrzegania obowiązującego w niej porządku prawnego.